جزئیات : کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما


کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما
باشگاه کوه نوردی بالابان مشهد - خراسان رضوی
1398/11/01
احمد بخش زحمتكش


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی بالابان مشهد
استان :خراسان رضوی
مدیر باشگاه :ابراهیم سلامی
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :09023187179
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :


تبلیغات