جزئیات : کارگاه آموزشی کوه پیمایی همگانی


کارگاه آموزشی کوه پیمایی همگانی
باشگاه کوه نوردی دوستداران کوهستان تهران - تهران
1398/10/27
امیرحسین ناظمی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی دوستداران کوهستان تهران
استان :تهران
مدیر باشگاه :مجید جدیدی
مسئول آموزش :امیر منصور اخوان
تلفن باشگاه :09361572917
تلفن مسئول آموزش :09361572917
ایمیل :
وب سایت :


تبلیغات