جزئیات : کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما


کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما
باشگاه کوه نوردی تیوا اصفهان - اصفهان
1398/10/26
حسین شفیان


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی تیوا اصفهان
استان :اصفهان
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :


تبلیغات