جزئیات : کارگاه آموزشی کوه پیمایی همگانی


کارگاه آموزشی کوه پیمایی همگانی
باشگاه کوه نوردی پویا کوه کرمانشاه - کرمانشاه
1398/10/26
مجتبی فیاض بخش


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی پویا کوه کرمانشاه
استان :کرمانشاه
مدیر باشگاه :پویا آزادانی پور
مسئول آموزش :پویا آزادانی پور
تلفن باشگاه :09375075347 -09188391148
تلفن مسئول آموزش :09188391148
ایمیل :
وب سایت :


تبلیغات