جزئیات : کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان


کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان
باشگاه کوه نوردی آزادی آمل - مازندران
1398/10/26
مجتبی نورمحمدی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آزادی آمل
استان :مازندران
مدیر باشگاه :ابوالفضل الیاسی
مسئول آموزش :سعید نصری
تلفن باشگاه :01144221710
تلفن مسئول آموزش :09353411183
ایمیل :


تبلیغات