جزئیات : کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان


کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان
باشگاه خانه کوه نوردان گیلان - گیلان
1398/08/09
فریبرز صیاد اوغلی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه خانه کوه نوردان گیلان
استان :گیلان
مدیر باشگاه :حسن شکوری
مسئول آموزش :ناهید جعفرزاده
تلفن باشگاه :09113356210
تلفن مسئول آموزش :09111495952 , 09905235006
ایمیل :guilanmountaineershouse@gmail.com
وب سایت :


تبلیغات