جزئیات : دیواره نوردی


دیواره نوردی
باشگاه کوه نوردی آسمان زنجان - زنجان
1398/07/27
علی کیا همتی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آسمان زنجان
استان :زنجان
مدیر باشگاه :حسین مصطفوی
مسئول آموزش :آسیه بیگدلی
تلفن باشگاه :09125414171
تلفن مسئول آموزش :09127451976
ایمیل :
وب سایت :


تبلیغات