جزئیات : کارآموزی سنگ نوردی


کارآموزی سنگ نوردی
باشگاه کوه نوردی دومان مشکین شهر - اردبیل
1398/07/24
احد نصیرزاده افتخار


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی دومان مشکین شهر
استان :اردبیل
مدیر باشگاه :احمد فتح الهی
مسئول آموزش :احمد فتح الهی
تلفن باشگاه :09125446613
تلفن مسئول آموزش :09125446613
ایمیل :duman.group94@gmail.com
وب سایت :


تبلیغات