جزئیات : پیشرفته سنگ نوردی


پیشرفته سنگ نوردی
باشگاه کوه نوردی آوای کوهستان کرمانشاه - کرمانشاه
1398/08/04
حسام الدین کرجی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آوای کوهستان کرمانشاه
استان :کرمانشاه
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :


تبلیغات