جزئیات : کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان


کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
باشگاه کوه نوردی کاویان مشهد - خراسان رضوی
1398/11/18
محسن هاشم نژاد


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی کاویان مشهد
استان :خراسان رضوی
مدیر باشگاه :محمدرضا وزیری
مسئول آموزش :علی صنعتی
تلفن باشگاه :09159242428
تلفن مسئول آموزش :09153027399
ایمیل :info@kavianclub.com
وب سایت :www.kavianclub.com


تبلیغات