جزئیات : کارآموزی کوهپیمایی


کارآموزی کوهپیمایی
هیات استان چهارمحال و بختیاری - چهارمحال و بختیاری
1398/07/24
فرهاد بهمنی دهکردی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :هیات استان چهارمحال و بختیاری
استان :چهارمحال و بختیاری
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :