جزئیات : کارآموزی کوه پیمایی


کارآموزی کوه پیمایی
هیات شهرستان سردشت - آذربایجان غربی
1398/07/21
قادر حکیمی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :هیات شهرستان سردشت
استان :آذربایجان غربی
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :