جزئیات : کارگاه آموزشی کوه پیمایی همگانی


کارگاه آموزشی کوه پیمایی همگانی
باشگاه کوه نوردی زنوز گنبد - گلستان
1398/07/19
یوسف صمدی زنوز


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی زنوز گنبد
استان :گلستان
مدیر باشگاه :یوسف صمدی زنوز
مسئول آموزش :یوسف صمدی زنوز
تلفن باشگاه :09113763715
تلفن مسئول آموزش :09113763715
ایمیل :yousefsamadizenoz@gmail.com
وب سایت :


تبلیغات