جزئیات : کارآموزی سنگ نوردی


کارآموزی سنگ نوردی
باشگاه کوه نوردی فرهنگیان ارومیه - آذربایجان غربی
1398/07/25
فاطمه فرید


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی فرهنگیان ارومیه
استان :آذربایجان غربی
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :طاهر مرام
تلفن باشگاه :09144462481
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :