جزئیات : کارآموزی کوه پیمایی


کارآموزی کوه پیمایی
باشگاه کوه نوردی آرات تبریز - آذربایجان شرقی
1398/07/19
بهرام فرزانه ممتاز


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آرات تبریز
استان :آذربایجان شرقی
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :


تبلیغات