جزئیات : کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما


کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما
هیات استان مرکزی - مرکزی
1398/07/18
داوود ناطقیان


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :هیات استان مرکزی
استان :مرکزی
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :