جزئیات : کارآموزی سنگ نوردی


کارآموزی سنگ نوردی
باشگاه کوه نوردی آناشید گلستان - گلستان
1398/04/26
سید هادی ریاضی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آناشید گلستان
استان :گلستان
مدیر باشگاه :عماد منوچهری
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :09118753026
تلفن مسئول آموزش :۰۱۷۳۴۳۴۵۸۷۲
ایمیل :
وب سایت :