جزئیات : پیشرفته سنگ نوردی


پیشرفته سنگ نوردی
باشگاه کوه نوردی آرش کیان کاویان شیراز - فارس
1398/05/10
محمد حاتم آبادی فراهانی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آرش کیان کاویان شیراز
استان :فارس
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :