جزئیات : دیواره نوردی


دیواره نوردی
باشگاه کوه نوردی پويش کرمانشاه - کرمانشاه
1398/04/22
حسام الدین کرجی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی پويش کرمانشاه
استان :کرمانشاه
مدیر باشگاه :مرتضی زارع
مسئول آموزش :مرتضی زارع
تلفن باشگاه :09183886295
تلفن مسئول آموزش :09183886295
ایمیل :zaremorteza70@gmail.com
وب سایت :