جزئیات : دیواره نوردی


دیواره نوردی
باشگاه کوه نوردی آوای کوهستان کرمانشاه - کرمانشاه
1398/05/12
حسام الدین کرجی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آوای کوهستان کرمانشاه
استان :کرمانشاه
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :