جزئیات : کارآموزی صعودهای ورزشی


کارآموزی صعودهای ورزشی
هیات استان فارس - فارس
1398/04/21
کامران علی اکبری


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :هیات استان فارس
استان :فارس
مدیر باشگاه :محمد کریمی
مسئول آموزش :محمد کریمی
تلفن باشگاه :09354336013
تلفن مسئول آموزش :09354336013
ایمیل :amuzesh.farsmount@gmail.com
وب سایت :


تبلیغات