جزئیات : مبانی نجات فنی


مبانی نجات فنی
باشگاه کوه نوردی آرش قزوین - قزوین
1398/04/24
احسان جباری


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آرش قزوین
استان :قزوین
مدیر باشگاه :آرش فلاح زیارانی
مسئول آموزش :طاهره سقایان
تلفن باشگاه :09121825392
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :sunflower6454@gmail.com
وب سایت :