جزئیات : کارآموزی صعودهای ورزشی


کارآموزی صعودهای ورزشی
هیات استان مرکزی - مرکزی
1398/03/30
شادی حامدی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :هیات استان مرکزی
استان :مرکزی
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :