جزئیات : کارآموزی کوهپیمایی


کارآموزی کوهپیمایی
باشگاه کوه نوردی سایا قائمشهر - مازندران
1398/04/05
زهرا آیاتی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی سایا قائمشهر
استان :مازندران
مدیر باشگاه :علی احمدی وزملائی
مسئول آموزش :خانم مژگان بربریان
تلفن باشگاه :09355951375
تلفن مسئول آموزش :01142230404
ایمیل :sayaaclub@gmail.com
وب سایت :www.sayaclub.ir