جزئیات : کارآموزی کوهپیمایی


کارآموزی کوهپیمایی
باشگاه کوه نوردی سایا قائمشهر - مازندران
1398/04/05
زهرا آیاتی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی سایا قائمشهر
استان :مازندران
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :خانم بربریان
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :علی احمدی وزملائی
ایمیل :
وب سایت :