جزئیات : کارآموزی کوهپیمایی


کارآموزی کوهپیمایی
کوه نوردی راسخ اصفهان - اصفهان
1398/05/15
زهرا کاویانی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه : کوه نوردی راسخ اصفهان
استان :اصفهان
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :حمید حجاریان
تلفن باشگاه :09133085035
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :