جزئیات : پیشرفته سنگ نوردی


پیشرفته سنگ نوردی
باشگاه کوه نوردی تهران - تهران
1398/04/05
امید آمحمدی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه : باشگاه کوه نوردی تهران
استان :تهران
مدیر باشگاه :کمال برمکی
مسئول آموزش :مسعود محمدی
تلفن باشگاه :09122072786
تلفن مسئول آموزش :00
ایمیل :edu_tehranclub @ آیدی تلگرام
وب سایت :