جزئیات : کارآموزی کوهپیمایی


کارآموزی کوهپیمایی
باشگاه کوه نوردی خوشه های طلایی ملکان - آذربایجان شرقی
1398/03/23
حسن نوبهار


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی خوشه های طلایی ملکان
استان :آذربایجان شرقی
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :خانم رجبی ملکی
تلفن باشگاه :09148126129
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :