جزئیات : پیشرفته سنگ نوردی


پیشرفته سنگ نوردی
باشگاه کوه نوردی آسمان زنجان - زنجان
1398/04/04
ناهید ناصری


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آسمان زنجان
استان :زنجان
مدیر باشگاه :حسین مصطفوی
مسئول آموزش :آسیه بیگدلی
تلفن باشگاه :09125414171
تلفن مسئول آموزش :09127451976
ایمیل :
وب سایت :