جزئیات : کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان


کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
باشگاه کوه نوردی اقلیم چهارم تهران - تهران
1398/04/13
حمید مساعدیان


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی اقلیم چهارم تهران
استان :تهران
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :علیرضا زارعی
تلفن باشگاه :09354504572-09198050521
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :