جزئیات : دیواره نوردی


دیواره نوردی
باشگاه کوه نوردی آزاد کوه مشهد - خراسان رضوی
1398/03/26
علی کاووسی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی آزاد کوه مشهد
استان :خراسان رضوی
مدیر باشگاه :علی کاووسی
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :09153141467
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :