جزئیات : دیواره نوردی


دیواره نوردی
باشگاه کوه نوردی هاور بجنورد - خراسان شمالی
1398/02/30
علی کاووسی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی هاور بجنورد
استان :خراسان شمالی
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :بهروز بهنام
تلفن باشگاه :09151873409
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :