جزئیات : کارآموزی برف


کارآموزی برف
باشگاه کوه نوردی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - اصفهان
1398/02/25
امیر کلهر


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
استان :اصفهان
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :