جزئیات : دیواره نوردی


دیواره نوردی
باشگاه کوه نوردی البرز نوشهر - مازندران
1398/03/04
معصومه بایتمری


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی البرز نوشهر
استان :مازندران
مدیر باشگاه :محسن سام دلیری
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :09119944290
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :moh.sam65@gmail.com
وب سایت :http://alborzclub.com/