جزئیات : کارآموزی برف


کارآموزی برف
باشگاه کوه نوردی هیماچال تهران - تهران
1398/02/26
اسماعیل اسماعیل زاده کارگر


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی هیماچال تهران
استان :تهران
مدیر باشگاه :اسماعیل اسماعیل زاده
مسئول آموزش :اسما ماپار
تلفن باشگاه :09122725075
تلفن مسئول آموزش :09123255811
ایمیل :eesmaeilzade@yahoo.com
وب سایت :