جزئیات : کارآموزی سنگ نوردی


کارآموزی سنگ نوردی
باشگاه کوه نوردی دماوند دزفول - خوزستان
1398/02/26
زینب پرنده خوزانی


مشخصات باشگاه


نام باشگاه :باشگاه کوه نوردی دماوند دزفول
استان :خوزستان
مدیر باشگاه :
مسئول آموزش :
تلفن باشگاه :
تلفن مسئول آموزش :
ایمیل :
وب سایت :